Nieuw bericht ontvangen

ICS

Van:Mijn ICS
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 11:01
Aan: ******@*******
Onderwerp: Nieuw bericht ontvangen

Beste ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de twee-factor-authenticatie nog niet heeft
ingesteld. Deze beveiliging is per 1 januari ingegaan, zodat we onze klanten beter kunnen
beschermen.

Wij verzoeken u daarom om de twee-factor-authenticatie alsnog in te stellen. Mocht u dit
na 1 maart nog niet hebben gedaan, dan kunt u geen gebruik meer maken
van International Card Services.

Hoe activeer ik de twee-factor-authenticatie?

U activeert de twee-factor-authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren. Na het
doorlopen van de verificatie zal deze direct geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post, waarin zal staan dat de activatie succesvol is verlopen.

Mijn twee-factor-authenticatie activeren via de volgende link:

https://icscards.nl/*****/ (Link)

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Valse e-mail