088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Nieuw bericht omtrent teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 31 augustus 2023 om 11:22:07 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Nieuw bericht omtrent teruggave

Geachte ondernemer,

Uit onze administratieve gegevens blijkt dat uw
bedrijf nog recht heeft op een teruggave van BTW.
Uw bedrijf komt in aanmerking voor een BTW-
teruggave van €465,37. Wij leggen aanzienlijke
nadruk op een nauwgezette afwikkeling van fiscale
aangelegenheden.

Om de teruggave te faciliteren, verzoeken wij u om
uw gegevens in te vullen via ons beveiligde online
portaal. U kunt toegang krijgen tot dit portaal door
de volgende link te volgen:
******. Gelieve de
gevraagde informatie volledig en nauwkeurig in te
vullen om ervoor te zorgen dat de teruggave correct
wordt verwerkt.

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen
in de Belastingdienst. Wij streven ernaar om uw
fiscale zaken op een efficiënte en accurate manier
te behandelen.

Met vriendelijke groet,

********
Directeur Particulier en Zakelijk
Belastingdienst

Valse e-mail