Nieuw bericht kvk / Ter informatie

Kamer van Koophandel

Van: KVK werkt voor ondernemers
Verzonden: vrijdag 23 september 2022 05:24
Aan: *********@**********
Onderwerp: Nieuw bericht kvk

KVK onderneem met vertrouwen

Geachte ondernemer

Uit administratie is gebleken dat de bedrijfsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres : *********@*********** onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende instanties en gemeentes
om uw volledige bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk de contact gegevens van
uw bedrijf bij te werken.

Scan eenvoudig de QR code hier beneden met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden om uw bedrijfsgegevens bij ons bij te werken.

Afbeelding QR code (=Link)

Let op: Uw aanvraag dient voor 29 Septemeber 2022 te zijn bijgewerkt.

Valse e-mail