Nieuw Bericht

Kamer van Koophandel

Van: KVK NEDERLAND
Onderwerp: Nieuw Bericht
Datum: 11 september 2022 om 23:51:02 CEST
Aan: *******@********
Antwoord aan: KVK NEDERLAND

Beste ondernemer,

U staat al enige tijd ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Zoals u weet is het belangrijk dat ten alle tijden uw bedrijfsinformatie actueel en
correct zijn.

Daarom vragen wij u een minuut de tijd te nemen en uw gegevens te controleren
en indien nodig te wijzigen.

Dit kunt * *** **** bekijken. (Link)

Als ondernemer bent u verplicht actuele gegevens in het handelsregister te
hebben.

Indien bij een controle blijkt dat de gegevens niet actueel en correct zijn riskeert u
een boete van 4200 euro .

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

***** ** ******
Kamer van Koophandel
Handelsregister en inschrijvingen

Valse e-mail