nieuw bericht

Mijn Overheid

Van: berichtenbox
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 02:21
Aan: ********@********
Onderwerp: nieuw bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar ****
**** (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van
dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail