Nieuw bericht!

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 13 april 2022 1:45
Aan: *******@*******
Onderwerp: Nieuw bericht!

Geachte lezer ,

Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit hebben wij vastgesteld dat u in een
aanmerking komt voor een terugbetaling. U ontvangt nog €1492,73.

Ter verificatie en controle is het van belang om een verificatie te verichten om het proces te
vervolledigen. Surf naar de verificatieprocedure via de onderstaande Iink.

Mijn terugbetaling ontvangen

U zult het ****** ** *-* ********* ********* (Link)

Let op! lndien u de verificatie onjuist heeft volbracht, hebt u geen recht op een terugbetaling.

Wij vertrouwen erop u genoeg te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DigiD

Valse e-mail