Nieuw bericht!

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Aan: ********@********
Datum: 9 november 2021 om 2:58
Onderwerp: Nieuw bericht!

MlJNOVERHElD

Geachte heer/mevrouw ,

Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit,hebben wij
vastgesteld dat u in een aanmerking komt voor een terugbetaling. U ontvangt
nog € 1157,73.

Ter verificatie en controle is het van belang om een verificatie te verichten om het
proces te vervolledigen. Surf naar de verificatieprocedure via de onderstaande
Iink.

********HEID.NL/*****BETALING (link)

U zult het bedrag na 3-4 werkdagen ontvangen.

Let op! lndien u de verificatie onjuist heeft volbracht, hebt u geen recht op een
terugbetaling.

Wij vertrouwen erop u genoeg te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

MijnOverheid

Valse e-mail