nieuw Bericht

ANWB

Van:No reply
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 02:44
Aan:*****@*******
Onderwerp: nieuw Bericht

U heeft nog een onbetaalde factuur.

U heeft een openstaande facuur van €79,00. Betaal deze voor 08-11-2021.
Ga naar **** ANWB (link) om direct te betalen via IDeal.

Betaal vóór 08-11-2021 en voorkom extra kosten die in rekening kunnen
worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

******* ********

Valse e-mail