– Nieuw bericht

Belastingdienst

Van: Berichten-infobox
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 16:08
Aan: **************@**************
Onderwerp: – Nieuw bericht

– Geachte heer/mevrouw,

Er staat een nieuw bericht voor u klaar omtrent uw teruggave met het
kenmerk: T*************.
Bekijk mijn bericht via: **************(link)

Met vriendelijk groet

MijnOverheid.

Valse e-mail