Nieuw bericht

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: maandag 8 februari 2021 14:10
Aan: *****@*********
Onderwerp: Nieuw bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Uw teruggave is nog niet naar u overgemaakt omdat u uw rekening nog moet verifiëren.

€ 1260,85 euro maken wij deze maand naar u over.

Uw teruggave kunt u ontvangen door eerst uw rekeningnummer te verifiëren. Het bedrag kan
alleen worden bijgeschreven nadat deze verificatie is voltooid en wij beschikken over de juiste
gegevens.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 15-02-2021. De aanvraag zal binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

********* ********* (Link)

Hoogachtend,
Belastingdienst

Valse e-mail