Nieuw bericht

Belastingdienst

Begin doorgestuurd bericht:
Van: “Belastingdienst”
Datum: 7 januari 2021 om 13:30:25 CET
Aan:*************@*********
Onderwerp: Nieuw bericht

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt nog: €930,85 euro

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij eerst om uw gegevens te
comtroleren en uw rekeningnummer te verifiëren.

***************(link)

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail