Neem een test af en zorg er voor dat de corona maatregelen op 25-02-2022 worden versoepeld.

GGD GHOR

Van: GGD
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 04:31
Aan: *******@**************************
Onderwerp: Neem een test af en zorg er voor dat de corona maatregelen op 25-02-2022 worden versoepeld.

Geachte Heer/Mevrouw,

Strijd tegen het coronavirus
GGD’en staan al decennialang voor de publieke gezondheid van alle Nederlanders: wij willen
dat iedereen zo gezond en veilig mogelijk kan leven. Om dat weer meer mogelijk te maken,
moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Hieraan leveren de GGD’en een
belangrijke bijdrage via testen, traceren en door te vaccineren.

Besmetting
Sinds kort hebben een aantal mensen bij u in de buurt zich laten testen voor Covid-19, daaruit is
gebleken dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Wij vragen u daarom om zo snel
mogelijk een afspraak te maken via ************(link) om een test af te nemen zo kunnen we
samen verdere verspreiding voorkomen.

Afspraak
Na het identificieren van u zelf wordt er automatisch een afspraak voor u gemaakt. U kunt via
de bovenstaande link kosteloos een test aanvragen, vervolgens ontvang u datum en tijd van uw
afspraak per mail opgestuurd naar het e-mailadres (*********@*******). Neemt u geen test
af? Dan zullen wij een quarantaine bestrijdingteam naar uw woonadres sturen.

Met vriendelijke groet,

GGD Nederland

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 20:00

T – **** – ****

Valse e-mail