Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Nederland gaat in lockdown, Vraag uw steun nu aan!

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Verzonden: maandag 20 december 2021 03:55
Aan: ********@********
Onderwerp: Nederland gaat in lockdown, Vraag uw steun nu aan!

Korte uitleg financiele steun
Lees in deze e-mail hoe u uw financiele steun vanaf zondag 19
december, 05:00 uur kan activeren.

Geachte heer/mevrouw

De opmars van de omikronvariant leidt nog dit jaar tot een stijging
van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s.
Dat is sneller dan verwacht. Daarom heeft het kabinet besloten dat
Nederland per 19 december t/m in ieder geval 14 januari 2022 in
lockdown gaat.

Wat betekent dit voor u?

Voor ondernemers, bedrijven, senioren, ZZP’ers, gezinnen,
culturele instellingen en sportorganisaties die door de maatregelen
van zaterdag 18 december zijn getroffen. Biedt het kabinet het
steunpakket tot en met het eerste kwaartal van 2022. Druk op
”steunpakket activeren” u wordt dan doorverwezen

Steun****** activeren (Link)

Hoogachtend,

Rijksoverheid

Valse e-mail