Mogelijke misbruik gemaakt met uw ICS Card gegevens

ICS

Van: International Card Services
Datum: 18-02-2022 02:33 (GMT+01:00)
Aan:************@***********
Onderwerp: Mogelijke misbruik gemaakt met uw ICS Card gegevens

Het gebruik van uw Card is tijdelijk beperkt

Geachte heer/mevrouw,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er
mogelijk misbruik van uw Card-gegevens is gemaakt. Het betreft hier uw Credit Card .

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot ************ en uw Credit
Card tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan
vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u daarom om
zo spoedig mogelijk uw gegevens te valideren door op de onderstaande link te klikken.

Klik hier om te starten met uw ICS gegevens te valideren

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op nummer ***-******. U kunt ook contact met ons
opnemen via de Servicedesk. Het telefoonnummer hiervan vindt u op de achterzijde van uw Card.
Vermeld tijdens het gesprek uw ICS-klantnummer.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail