Mogelijk heeft een derde partij toegang tot uw mijn lng.

ING Bank

Van: lNG
Datum: 26-10-21 00:11 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: Mogelijk heeft een derde partij toegang tot uw mijn lng.

Geachte heer/mevrouw ,

Uit recent onderzoek is gebleken dat er betaling
heeft plaatsgevonden vanuit een
ongeauthoriseerde IP-adres vanuit
rekeningnummer : NL**INGB000*******. Wij
hebben daarom uw account tijdelijk in beperking
gezet.

U dient ter controle een verificarieprocedure uit
te voeren om uw account uit de beperking zone
te halen. Klik op de onderstaande link om het
opgenoemde proces te starten

Vraag ***********procedure ***(Link)

Let op! Alleen de rekeninghouder mag dit proces
uitvoeren om verder frauduleuze transacties te
voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Fraudedesk

lNG BANK

Valse e-mail