Mogelijk actie vereist

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Datum: 05-05-21 01:50 (GMT+01:00)
Aan: *********@**********
Onderwerp: Mogelijk actie vereist

*****************(link)Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020
met het kenmerk: WZ*******. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit
bericht actie ondernemen. U kunt via de onderstaande link het bericht
openen om uw teruggave te ontvangen

***************(link)

Valse e-mail