Mobiele app update

DigiD

Van: Digid Update
Datum: 05-01-2021 08:30 (GMT+01:00)
Aan: ****@**************
Onderwerp:  Mobiele app update

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze gegevens blijkt dat het Digid account gekoppeld aan dit e-mailadres een mobiele app
update moet krijgen voor 2021. Indien u dit niet doet zal uw Digid niet meer werken en moet u
al uw gegevens opnieuw aanvragen.

**** ****(Link)  om uw mobiele app digid opnieuw te koppelen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Digid Klantenservice

Valse e-mail