Mobiel Bankieren beperkt voor gebruik

ING Bank

Van: ING
Datum: Tue, 20 Apr 2021 10:51:15 +0200
Aan:**********@****************
Onderwerp: Mobiel Bankieren beperkt voor gebruik

Mobiel Bankieren beperkt voor gebruik
Het gebruik van uw Mobiel bankieren is
beperkt

Geachte relatie

ING B.V. vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te
voorkomen, voeren wij dan ook regelmatig de nodige
controles uit. Uit deze controles is gebleken dat er een
verdachte transactie heeft plaatsgevonden op uw
rekening. Deze transactie is mogelijk nog niet zichtbaar op
uw (online) rekeningoverzicht.

Uw Mobiel Bankieren wordt tijdelijk beperkt voor
gebruik
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij uw Mobiel
Bankieren daarom tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat
wij deze beperking opheffen, willen wij graag een aantal
gegevens met u controleren.

Log in op onze site of klik op uw unieke link om uw Mobiel
Bankieren uit de beperking te halen. Wij adviseren u om uw
Mobiel Bankieren niet te gebruiken totdat u contact met
ons heeft gehad.

Om de blokkade op uw Mobiel Bankieren op te heffen dient
u op de onder weergegeven knop te klikken die is gelinkt
aan het beveiligde internet pagina van De ING Bank N.V.

******************(link)

Valse e-mail