Mislukte Inlogpoging(en)

ICS

Van: ICS Cards
Onderwerp: Mislukte Inlogpoging(en)
Datum: 14 december 2021 om 06:46:14 CET
Aan:*******@********
Antwoord aan:

Geachte heer en/of mevrouw,

Er zijn zojuist 3 foutieve inlog-poging(en) op uw account geweest. Dit is
afkomstig van een IP adres in de buurt van Echt. Uit onze administratie is
gebleken dat u niet in deze omgeving woonachtig bent.

Wij hebben sterk het vermoeden dat dit mogelijk een fraudeleuze inlog poging is
geweest. Indien u dit wel was kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Was u dit niet? Dan verzoeken wij u dringend om een dossier aan te maken. Wij
nemen deze dossier op in het fraude register en gaan intern onderzoek doen.

Indien u geen dossier aanmaakt gaan wij ervanuit dat u dit zelf heeft gedaan. Bij
mogelijke fraude en/of eventuele schade zullen wij niet vergoeden.

Het dossier aanmaken gaat in 2 eenvoudige stappen. Wij raden u aan om het
einde van het proces ‘wachtwoord wijzigen’ aan te vinken. Zo kunt u er zeker van
zijn dat indien u wachtwoord bekend is bij een derden er geen eventuele schade
uitzal kunnen komen.

**** *** **** **** dossier *** **  ******* fraude.(Link)

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
ICS Cards

Valse e-mail