Mislukte Incasso

Netflix

Van: NETFLIX
Onderwerp: Mislukte Incasso
Datum: 14 november 2021 om 08:18:46 CET
Aan: ******@*******
Antwoord aan:

Mislukte incasso

Werk je betaalgegevens bij

Beste Klant,

Om uw achterstallige betaling te voldoen kunt u via deze omgeving het
bedrag betalen, de eerstvolgende incassodatum zullen wij het volgende
maandbedrag weer proberen af te schrijven .

       Bij******(Link)

Afdeilng Facturatie

Valse e-mail