MijnOverheid- Uw actie is vereist! / Belangrijk!

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 6 maart 2023 09:49
Aan: *******@********
Onderwerp: MijnOverheid- Uw actie is vereist! / Belangrijk!

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document klaar in uw Berichtenbox (Link) omtrent uw
energietoeslag. Ga naar MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail