MijnOverheid, BELANGRIJK !

Mijn Overheid

Van: MOD
Datum: 02-11-2021 22:01 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: MijnOverheid, BELANGRIJK !

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box (Link) van de Belastingdienst.
Ga naar ********heid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail