Teruggave belastingdienst / MijnOverheid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: zondag 5 maart 2023 02:25
Aan: *******@********
Onderwerp: Teruggave belastingdienst / MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail