Let op: u heeft een ongelezen bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 19 december 2022 07:56
Aan: ************@**************
Onderwerp: Let op: u heeft een ongelezen bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen.(gekoppeld aan e-mailadres:
********@********) van de Belastingdienst. Log in
MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel
niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail