Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

MijnOverheid (2)

Mijn Overheid

Van: DigiD
Datum: 30 december 2022 om 11:59:18 CET
Aan: ********@*******
Onderwerp: MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw DigiD Berichtenbox (Link)
van Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Mogelijk moet u naar aanleiding van
dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel
niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail