Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Mijn-Overheid

Mijn Overheid

Van: BerichtenBox
Datum: 28 januari 2021 om 05:34:54 CET
Aan: *********************@*********
Onderwerp: Mijn-Overheid

Geachte heer/ mevrouw,

Bij controle omtrent uw belasting-aangifte hebben wij geconstateerd dat u in
aanmerking komt voor een terugbetaling. De teruggave van het ’te veel
betaalde belastinggelden’ kunt u terug vinden in uw Berichtenbox.

Dit is een belangrijk bericht en u wordt verzocht zo spoedig mogelijk uw
teruggave te controleren.

Bekijk dit bericht nu in uw Berichtenbox

 

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

************(link)

Valse e-mail