Mijn overheid :noreply@mijnoverheid.nl

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 27 juni 2022 om 14:25:37 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Mijn overheid :noreply@mijnoverheid.nl
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend
bestemd is voor ********@*********

Op basis van de financiële effecten door de COVID-19
pandemie is er door de Overheid besloten u een extra
toezegging te geven voor een bedrag van
279,99 Euro op uw belastingaangifte.

Terug**** (Link)

Valse e-mail