Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: DIGI
Datum: dinsdag 7 juni 2022 00:24
Aan: *******@*******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *******box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar Mijn******** (Link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail