Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: OM
Datum: 18 mei 2022 om 09:17:04 CEST
Aan: ******@********
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *******box (Link)van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar Mijn******* (Link)om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail