Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: OM
Datum: Monday, March 28, 2022 6:18:41 AM
Aan: *******@******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw ********** (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar ************ (Link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via
de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het
bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail