Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van:Overheid
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 08:07
Aan:*******@********
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
********heid(Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail