Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van:OM
Verzonden: dinsdag 14 maart 2023 02:36
Aan: ********@******
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd..

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail