Mijn Overheid

DigiD

Van: DigiD
Datum: 3 februari 2023 om 04:08:08 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd..

Scan de QR code met de camera van uw
smartphone om doorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij te werken.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw
webbrowser.

Valse e-mail