Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 22 december 2022 om 01:45:51 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: Mijn Overheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid (link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail