Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden:  dinsdag 12 oktober 2021 06:34
Aan: ***********@****************
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail