Mijn Overheid (2)

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 31 oktober 2022 om 13:23:00 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Scan de QR met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar MijnOverheid.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel
niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail