Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 10 oktober 2022 om 14:08:47 CEST
Aan: ********@*******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Scan de QR met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar MijnOverheid.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail