Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 02:01
Aan: *********@********
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *******box (Link) van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar Mijn******** (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail