Mijn Overheid

Mijn Overheid

From: DigiD
Sent: Friday, July 22, 2022 2:06:23 AM
To: *********@*********
Subject: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw *********box (Link) van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar ****Overheid (Link) om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het bericht
via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom direct via
uw webbrowser.

Valse e-mail