Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer” (er staat een document in uw berichtenbox Mijn Overheid)

Mijn Overheid

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Mijn Overheid
  • Er staat een document klaar in uw berichtenbox
  • Er staat een document in uw berichtenbox

Van: DiGiD
Datum: 11 juli 2022 om 05:43:12 CEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw ********box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
********heid (Link)  om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail