Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: DIGI
Datum: 24 juni 2022 om 01:20:18 CEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Mijn Overheid
Antwoord-naar:  *******@********

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw ********box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar ********heid (Link)  om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u
naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail