Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: OM
Aan: ********@*********
Datum: 21-06-2022 06:13
Onderwerp: Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: F84***** is
na
meerdere herinneringen niet voldaan. Op donderdag
23
Juni 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel. U
kunt
de beslagprocedure voorkomen door direct het
gehele
bedrag te voldoen via uw betaal link: Openstaande
****** ******** (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail