Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Onderwerp: Mijn Overheid
Datum: 16 juni 2022 om 03:29:00 CEST
Aan:*********@************

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox
(gekoppelt aan e-
mailadres: ********@************) van de
Belastingdienst. Log in
Mijn Overheid om het bericht te bekijken. Mogelijk
moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees
het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail