Mijn ING: Rekening verificatie vereist

ING Bank

Van: ING
Verzonden: zondag 22 november 2020 10:57
Aan: ***********@************
Onderwerp: Mijn ING: Rekening verificatie vereist

***** **** ***** ** ****** ******** ****** (Link)

Mijn ING: Rekening verificatie vereist

Geachte Heer/mevrouw,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw
Mijn ING bankieren en uit onderzoek is gebleken
dat de rekening gekoppeld aan de email :
*********@************* niet voldoet aan de
algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen
willen wij dat u een verificatie verricht voor het
controleren van uw Mijn ING Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw Mijn ING
Online te schorsen.

Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online
procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren.
Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over
op blokkade. Wij voeren een test betaling uit om uw
rekening te controleren. Deze test betaling wordt
dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van
uw rekening.
We vragen u daarom om uw gegevens te verifiëren,
zodra uw gegevens geverifieerd zijn maakt uw
automatisch weer gebruik van uw betaalrekening.
Ga naar *******/************(Link) , voor het
verifieren van uw account gebruik van uw ING
Online omgeving.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Mijn ING online binnen ontvangst van
deze mail bij te werken. Anders worden uw
rekening(en) beperkt uit veiligheidsoverwegingen.

Met vriendelijke groet,
ING Groep N.V.
****** *** *** *****
Directeur Klantenservice

Valse e-mail