Mijn DigiD

DigiD

Van: DigiD
Onderwerp: Mijn DigiD
Datum: 26 augustus 2022 om 11:39:21 CEST
Aan: Recipients

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang
van 1 juli 2022 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons
privacybeleid. Hierdoor kunnen wij u niet identificeren bij de
Basisregistratie Personen (BRP) van de Nederlandse gemeenten.

De identificatieplicht
Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van de Algemene
Gegevensbescherming (bekend als de AVG) vragen wij u om zich
opnieuw te identificeren via Mijn DigiD.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk

Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00 uur (Nederlandse tijd)
T 0*** **** ****

Valse e-mail