Mensen uit uw buurt zijn besmet met het Covid-19.

RIVM

Van: RIVM
Datum: Sun, 5 Dec 2021 19:31:01 -0800
Aan: ********@********
Onderwerp: Mensen uit uw buurt zijn besmet met het Covid-19.
Antwoord-naar:

Datum 6 december 2021                        Ons kenmerk                              Uw brief van
114782
E-mail                                                           Telefoon                                              FAX
**********@*********                           030-*** ** **                               030-*** *****

Geachte heer/mevrouw

Wellicht hebt u via de media inmiddels vernomen dat er een grootschalig onderzoek plaatst gaat vinden.

Sinds kort hebben een aantal mensen bij u in de buurt zich laten testen voor Covid-19, daaruit is gebleken dat ze besmet zijn
geraakt
met het coronavirus. Wij vragen u daarom om verdere verspreiding te voorkomen,

U kunt via de onderstaande bijlage een sneltest afspraak voor maandag 6 december t/m vrijdag 11 december kosteloos
aanvragen.

Snel**** *****loos *****agen  (Link).

Wij hopen dat u gehoor geeft aan deze oproep en namens het RlVM hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. ************

RlVM

Valse e-mail