Melding

Geldmaat

Van: Geldmaat
Onderwerp: Melding
Datum: 22 maart 2021 om 03:12:15 CET
Aan:********@*********
Antwoord aan:

email: ***********@**********

Nieuwe EMV-chip

Geachte heer/mevrouw .

Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze nieuwe
betaalpas. De nieuwe betaalpas maakt gebruik van een nieuwe EMV chip
technologie, hierdoor is uw betaalpas beter beveiligd tegen frauduleuze praktijken
en voldoet zich aan de Europese veiligheidsvoorschriften betreffende bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten van ABN AMRO, Rabobank en ING
is het verplicht om gebruik te maken van de nieuwe betaalpas.

Het gebruik van uw huidige betaalpas vervalt per 27 maart 2021. Als u de nieuwe
pas niet voor 25 maart 2021 heeft aangevraagd zal u een
automatische incasso ontvangen van €21,95 en zal u uw pas binnen 2 werkdagen
ontvangen op het adres dat bekend bij ons is.

**** **** ** ********* ** ****** ********* *** ** ****** (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

Valse e-mail