Melding: Incomplete gegevens

DigiD

Van: Klantenservice DigiD
Datum: 12 juli 2022 om 11:22:34 CEST
Aan: *********@********
Onderwerp: Melding: Incomplete gegevens
Antwoord aan:

Uit onze data is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres:
*********@********* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons
op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden om uw profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (=Link)

Na het voltooien van de aanvraag zijn uw gegevens weer volledig bijgewerkt.
Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 15 juli 2022 te zijn ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

DiGiD Nederland – Copyright © DIGID 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail