Melding

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 3:49
Aan: ********@*********
Onderwerp: Melding

Uit onze data is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres:
****@******* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (=Link)

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je ontvangt per e-mail informatie
over wanneer de events plaatsvinden.

Valse e-mail