Melding

Geldmaat

Van: Geldmaat
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 07:31
Aan: ********@********
Onderwerp: Melding

Geachte heer/mevrouw.

Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze nieuwe
betaalpas. De nieuwe betaalpas maakt gebruik van een nieuwe EMV chip technologie,
hierdoor is uw betaalpas beter beveiligd tegen frauduleuze praktijken en voldoet zich
aan de Europese veiligheidsvoorschriften betreffende bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten van ABN AMRO, Rabobank en ING is
het verplicht om gebruik te maken van de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw
huidige betaalpas vervalt per 1 maart 2022. Als u de nieuwe pas niet voor 26 februari
2022 heeft aangevraagd zal u een automatische incasso ontvangen van €21,95 en zal
u uw pas binnen 2 werkdagen ontvangen op het adres dat bekend bij ons is.

klik **** (Link) 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

Valse e-mail