Mededeling: Registratie per augustus

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 02:26
Aan: ********@*********
Onderwerp: Mededeling: Registratie per augustus

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres:
*******@********** onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om uw
profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (=Link)

Na aanmelding heb je gratis toegang tot alle KVK Start Events. Je ontvangt per e-mail informatie
over wanneer de events plaatsvinden.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail